Privacyverklaring

 

Effectief per 5 oktober 2022

Multitask ICT b.v. (“wij”, “we”, of “ons”) is eigenaar van webapplicatie Medicijnverstrekking en de mobiele applicatie MediMonitor (de “Dienst”).

In deze verklaring zetten wij ons privacy beleid uiteen aangaande de verzameling, het gebruiken van en ontsluiten van persoonlijke data alsook de rechten en keuzen die u heeft met betrekking to uw persoonlijke gegevens.

Wij gebruiken de door ons verzamelde data uitsluitend om onze diensten te verbeteren. Door gebruik te maken van onze Dienst gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van deze data in overeenstemming met deze verklaring.
Tenzij anders aangegeven hebben de termen gebruikt in deze Privacyverklaring dezelfde betekenis als in onze

 

MediMonitor in het kort

MediMonitor is een mobiele applicatie waarmee patiënten per dag een score kunnen geven over zij zich voelen. Deze score hoort bij een afbouw- of opbouwtraject van medicatie.
Op die manier krijgt een patiënt inzage in de invloed van het op- of afbouwen van medicatie op zijn/haar gesteldheid en kan door de patiënt tijdig actie worden ondernomen; bijvoorbeeld het bijstellen van de medicatie in overleg met zijn/haar behandelaar.

 

Het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens

De applicatie verzameld maar twee persoonsgegevens. Deze gegevens zijn via de mobiele applicatie niet direct te herleiden naar de patiënt.

 

Soorten informatie die wij verzamelen

De volgende persoonsgegevens worden verzameld door onze Dienst.

    • Patiëntnummer
    • Dagscores

 

Het patiëntnummer

Als u onze Dienst gebruikt moet u vanuit de applicatie een QR code scannen. De QR code bevat uw patiëntnummer zoals deze bekend is in (uitsluitend) onze webapplicatie. Daarmee kunnen wij de opgegeven dagscores (zie ook hieronder) linken aan de patiënt in onze webapplicatie. Deze QR code is te vinden op de verpakking van de medicatie.

 

Dagscores

Iedere dag geeft een patiënt een score die correspondeert met zijn/haar gesteldheid die dag. De score wordt opgeslagen in onze webapplicatie en is tevens terug te vinden in de score historie in de mobiele applicatie.
Daarmee krijgt de patiënt inzage in de zijn/haar gesteldheid door de tijd heen. Indien nodig kan de patiënt dan, in overleg met de behandelaar, ingrijpen in het medicatiegebruik.

 

Gebruiksdata

Om functionele redenen moeten we het ‘apparaat ID’ opslaan in onze webapplicatie. Dit is nodig voor de communicatie tussen mobiele applicatie en de webapplicatie. Verder slaan we geen gebruiksdata op.

 

Tracking & Cookies Data

Wij gebruiken uitsluitend een session cookie op onze Dienst. Dit is nodig voor het veilig kunnen communiceren van de mobiele applicatie met onze webapplicatie. Zonder de session cookie kan onze Dienst niet werken.

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat de mobiele applicatie opslaat op uw telefoon. In deze cookie zit informatie opgeslagen over de sessie van de mobiele applicatie met onze webapplicatie.

We gebruiken geen ‘voorkeuren cookies’ of ‘security cookies’ of ‘tracking cookies’.

 

 

Gebruik van Data

Multitask ICT b.v. gebruikt de door haar verzamelde data niet zelf. Ook wordt de verzamelde data niet doorgegeven of door verkocht aan andere (derde) partijen. Ook de behandelaar heeft geen inzage in deze data.

De data is uitsluitend bedoeld om de patiënt inzage te geven in het verloop van het op- of afbouwen van medicatie als het gaat om de gesteldheid van de patiënt.

Sessie data kan eventueel wel worden gebruikt om technische problemen te detecteren, voorkomen of oplossen.

 

Opslaan van Data

Wij plaatsen uw data uitsluitend op Nederlands grondgebied. Wij hebben deze ondergebracht bij een hostingpartij (subverwerker) die ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 27001 (informatiebeveiliging en ISO 22301 (Business Continuity Management) gecertificeerd is.

Met het instemmen van deze Privacyverklaring en het geven van bovengenoemde data geeft u aan het eens te zijn met de opslag van deze data.

Multitask ICT b.v. zal alle stappen nemen die redelijkerwijs verwacht mogen worden om zich ervan te verzekeren dat uw data veilig en vertrouwelijk wordt verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal deze niet overdragen of plaatsen buiten EU grondgebied.

 

Vrijgeven van Data

 

Wettelijke verplichtingen

Multitask ICT b.v. kan uw persoonlijke data overhandigen in geval van:

  • Het moeten voldoen aan een wettelijke verplichting
  • Om de rechten van, of eigendom van, Multitask ICT bv te beschermen.
  • Om te onderzoeken of te voorkomen van frauduleus gebruik in relatie tot de Dienst.
  • Om de persoonlijke veiligheid te beschermen van gebruikers van de Dienst of het publiek.
  • Om zich te beschermen tegen een wettelijke aansprakelijkheid.

 

Beveiliging van Data

De beveiliging van uw data is erg belangrijk voor ons maar geen enkele data overdracht of opslag op of via het internet is 100% veilig.
Hoewel wij er naar streven om uw persoonlijke data zo goed mogelijk te beveiligen kunnen wij nooit garanderen dat uw data 100% veilig is.

 

Subverwerkers

Multitask ICT b.v. gebruikt subverwerkers om onze Dienst aan te kunnen bieden.

Deze subverwerkers hebben alleen toegang tot uw persoonlijke data om de dienst te kunnen leveren die wij van hen betrekken en zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de data. Ze mogen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

 

Analytics

Voor onze mobiele applicatie maken wij geen gebruik van analytische data.

 

Privacy van Kinderen

Onze Dienst is niet bedoeld voor mensen in de leeftijd tot 18 jaar (“Kinderen”).

We verzamelen niet bewust of opzettelijk persoonlijke informatie van mensen onder de leeftijd van 18 jaar. Als u ouder of voogd bent van een Kind dat persoonlijke data via onze Dienst heeft afgestaan, neemt u dan contact met ons op.
Als wij te weten komen dat er persoonlijke data van Kinderen is verzameld via onze Dienst zonder verificatie of ouderlijke toestemming zullen we stappen ondernemen om deze data te verwijderen van onze server(s).

 

Veranderingen in deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring af en toe updaten. In dat geval zullen we u op de hoogte stellen van de wijzigingen door een nieuwe Privacyverklaring online en in de mobiele applicatie te zetten.

We zullen u dat dan via email of duidelijk zichtbare notificatie via onze Dienst laten weten, nog voordat de wijziging van kracht wordt. Ook zal de ‘effectieve datum’, bovenaan deze verklaring, dan worden aangepast.

We raden u aan om deze Privacyverklaring regelmatig door te nemen om te zien of er wijzigingen zijn. Wijzingen zijn effectief op het moment dat deze gepubliceerd worden.

 

Contact opnemen

Als u vragen heeft over onze Privacyverklaring neemt u dan contact met ons op via het emailadres info@multitaskict.nl.